KARAOKE | Người Tình Mùa Đông | Lời Việt: Anh Bằng | Trung Tâm Asia
Phan Liễu Lv 19

Phan Liễu

202
93
27
Mọi người nghe và ủng hộ mình nhé

1.65 K

Bình luận (27)
Lv 13

Nhanh Nguyen

Trả lời - 2 năm trước

Lv 11

Cao Dung

Trả lời - 2 năm trước

Lv 19

Phan Liễu - 2 năm trước

Lv 12

chino dang

Trả lời - 2 năm trước

Lv 19

Phan Liễu - 2 năm trước

Lv 20

Cao Dong

Trả lời - 2 năm trước

Lv 19

Phan Liễu - 2 năm trước

Lv 17

Thủy Nguyễn

Trả lời - 2 năm trước

Lv 19

Phan Liễu - 2 năm trước

Xem thêm bình luận 5 trên 27 bình luận