[KARAOKE] Đêm Tâm Sự - Lưu Ánh Loan
Hải Châu Nguyễn Lv 16

Hải Châu Nguyễn

161
91
35
Còn tôi đêm mơ, còn tôi đợi chờ...

2.97 K

Bình luận (35)
Lv 13

Khuong Tu Nha

Trả lời - 1 năm trước

Lv 13

Jack Le

Trả lời - 1 năm trước

Lv 11

Hong Linh Luu

Trả lời - 1 năm trước

Lv 10

thanh lai thien

Trả lời - 1 năm trước

Lv 14

Lam Trinh

Trả lời - 1 năm trước

Xem thêm bình luận 5 trên 35 bình luận