Chuyện Tình Em Với Tôi - Karaoke Song Ca
Lê Hải Lv 19

Lê Hải

Phạm Huỳnh Hương Lv 19

Phạm Huỳnh Hương

1491
870
324
Bữa giờ em mới rảnh để hát lại nè. Ox ai mà hát ngọt ngào cảm xúc hay quá đi thôi ❤️❤️

53.5 K

Bình luận (324)
Lv 13

Mai Linh

Trả lời - 17 giờ trước

Lv 13

Mai Linh

Trả lời - 17 giờ trước

Lv 13

Mai Linh

Trả lời - 17 giờ trước

Lv 12

Hồng Lê

Trả lời - 6 ngày trước

Lv 19

Lê Hải - 6 ngày trước

Lv 12

Hồng Lê

Trả lời - 6 ngày trước

Xem thêm bình luận 5 trên 324 bình luận