[KARAOKE] Chiều Hôm Ấy - Jaykii (Trần Anh Quân) | BEAT GỐC Dễ Hát
Diệu Hà Lv 2

Diệu Hà

107
70
7
Người từng khiến e thay đổi là anh đã mãi xa rồi

12
Bình luận (7)
Lv 2

Diệu Hà

Trả lời - 1 năm trước

Lv 6

Tưởng Tâm

Trả lời - 1 năm trước

Lv 6

Kim Minh Thư

Trả lời - 1 năm trước

Lv 6

Trung Đức

Trả lời - 1 năm trước

Lv 2

Khoai Lang

Trả lời - 1 năm trước

Xem thêm bình luận 5 trên 7 bình luận