no - che linh Karaoke full beat
Hải Phạm Lv 16

Hải Phạm

128
136
50
Today is the boy's 54th birthday! Thank you for listening to the boy sing! (Cảm ơn bạn đã nghe .bé hát)!

20.1 K

Bình luận (50)
Lv 14

Hoa Nguyen

Trả lời - 9 tháng trước

Lv 11

Kim Cuc

Trả lời - 10 tháng trước

Lv 16

Hải Phạm - 10 tháng trước

Lv 14

Kim Oanh Huynh Thi

Trả lời - 10 tháng trước

Lv 16

Hải Phạm - 10 tháng trước

Lv 5

Phượng Hà

Trả lời - 10 tháng trước

Lv 16

Hải Phạm - 10 tháng trước

Lv 13

Hương Mai

Trả lời - 10 tháng trước

Lv 16

Hải Phạm - 10 tháng trước

Xem thêm bình luận 5 trên 50 bình luận