Độc Thoại-Tuấn Hưng karaoke(Beat phối) - YouTube
Inox Quang Nguyễn Lv 15

Inox Quang Nguyễn

60
46
22
Lòng sao vẫn yêu, vẫn yêu người xa .....!

28.14 K

Bình luận (22)
Lv 14

Ngân Hà

Trả lời - 7 tháng trước

Lv 15

Phượng Tím

Trả lời - 1 năm trước

Lv 15

Phượng Tím - 1 năm trước

Lv 12

Thu Le

Trả lời - 1 năm trước

Lv 15

Inox Quang Nguyễn - 1 năm trước

Lv 15

Inox Quang Nguyễn

Trả lời - 1 năm trước

Lv 17

Nga Vũ

Trả lời - 1 năm trước

Xem thêm bình luận 5 trên 22 bình luận