Karaoke . Lá Thư Trần Thế ./ Mai Lệ Quyên & Đoàn Minh
Quyên Tran Lv 16

Quyên Tran

Viet Le Lv 15

Viet Le

269
310
58
Lần đầu được hát cùng em...

10.77 K

Bình luận (58)
Lv 21

Victoria Lê

Trả lời - 1 năm trước

Lv 21

Victoria Lê

Trả lời - 1 năm trước

Lv 15

Viet Le

Trả lời - 1 năm trước

Lv 12

Mai Tuyết

Trả lời - 1 năm trước

Lv 15

Viet Le

Trả lời - 1 năm trước

Xem thêm bình luận 5 trên 58 bình luận