KARAOKE Song Ca Thương Nhớ Người Dưng - Mai Lệ Quyên & Đường Tuấn Khang (BEAT GỐC)
Đức Thành Lv 14

Đức Thành

16
10
6
Trái tim còn mong chờ người tự dưng!

4.6 K

Bình luận (6)
Lv 17

Vũ Cường

Trả lời - 2 tháng trước

Lv 14

Đức Thành - 2 tháng trước

Lv 17

ᴅιễм ʟê༗

Trả lời - 2 tháng trước

Lv 17

ᴅιễм ʟê༗ - 2 tháng trước

Lv 21

çђųŋɠ ķįɱ ŋɠųƴêŋ

Trả lời - 2 tháng trước

Lv 14

Đức Thành - 2 tháng trước

Lv 14

Đức Thành

Trả lời - 2 tháng trước

Lv 14

Đức Thành

Trả lời - 2 tháng trước

Xem thêm bình luận 5 trên 6 bình luận