[ Karaoke ] Đừng Như Thói Quen | JayKii - Sara Lưu | Beat
Việt Dũng Lv 10

Việt Dũng

Hoa Hải Lv 15

Hoa Hải

867
153
49
Mọi người nghe và ủng hộ mình nhé

7.03 K

Bình luận (49)
Lv 1

Tiku Kuti

Trả lời - 1 năm trước

Lv 15

Hoa Hải - 1 năm trước

Lv 3

Hiểu Minh

Trả lời - 1 năm trước

Lv 3

Hiểu Minh - 1 năm trước

Lv 12

ĐỊA CỬU

Trả lời - 1 năm trước

Lv 15

Hoa Hải - 1 năm trước

Lv 7

Sơn

Trả lời - 1 năm trước

Lv 15

Hoa Hải - 1 năm trước

Lv 15

Quách yu Lan

Trả lời - 1 năm trước

Lv 15

Quách yu Lan - 1 năm trước

Xem thêm bình luận 5 trên 49 bình luận