KARAOKE | Người Tình Mùa Đông | Lời Việt: Anh Bằng | Trung Tâm Asia
Châu Anh Lv 16

Châu Anh

Le O Lv 17

Le O

430
219
49
iêu con tó của kao nhứt hú hú

7.82 K

Bình luận (49)
Lv 7

Jonny Nguyễn

Trả lời - 4 giờ trước

Lv 11

HONG DUONG

Trả lời - 5 ngày trước

Lv 12

Thanh Cường

Trả lời - 8 ngày trước

Lv 17

Le O - 8 ngày trước

Lv 3

Bến Đợi

Trả lời - 11 ngày trước

Lv 17

Le O - 11 ngày trước

Lv 14

Cô Nhung

Trả lời - 12 ngày trước

Lv 17

Le O - 11 ngày trước

Xem thêm bình luận 5 trên 49 bình luận