Trên ngọn tình sầu Karaoke Tone Nam
Phú Phạm Lv 19

Phú Phạm

179
141
90
Con sóng tình vỗ mãi một âm quen

1.39 M

Bình luận (90)
Lv 15

Khánh Vy Trần

Trả lời - 4 tháng trước

Lv 16

Kim Thủy

Trả lời - 5 tháng trước

Lv 19

⭐️LAN⭐️

Trả lời - 8 tháng trước

Lv 19

Phú Phạm - 8 tháng trước

Lv 17

Thu Hong Nguyen

Trả lời - 9 tháng trước

Lv 19

Phú Phạm - 9 tháng trước

Lv 13

Thanh Thuý Ngô

Trả lời - 9 tháng trước

Lv 19

Phú Phạm - 9 tháng trước

Xem thêm bình luận 5 trên 90 bình luận