Karaoke Nửa hồn thương đau - Quang Dũng
Lý Sơn Lv 18

Lý Sơn

575
447
184
Mọi người nghe và ủng hộ mình nhé

27.15 K

Bình luận (184)
Lv 21

SenTrang (LHM)

Trả lời - 6 tháng trước

Lv 21

SenTrang (LHM)

Trả lời - 6 tháng trước

Lv 21

SenTrang (LHM)

Trả lời - 6 tháng trước

Lv 13

Tram Thi Tot 2

Trả lời - 7 tháng trước

Lv 17

sonca

Trả lời - 7 tháng trước

Xem thêm bình luận 5 trên 184 bình luận

Liên quan

    
Lv 14

Quangbean 3 đã hát 4 tháng trước

4
11
0