Karaoke | Khóc Thầm | Lê Sang
Phuong Vu Lv 16

Phuong Vu

85
70
14
Giờ đây mới biết xa em sẻ làm chết cả đời anh

47.71 K

Bình luận (14)
Lv 13

Off

Trả lời - 10 tháng trước

Lv 16

Phuong Vu - 10 tháng trước

Lv 13

Giọt Lệ Đắng

Trả lời - 11 tháng trước

Lv 16

Phuong Vu - 11 tháng trước

Lv 15

Nguyễn Sĩ

Trả lời - 11 tháng trước

Lv 16

Phuong Vu - 11 tháng trước

Lv 14

Trang Trịnh

Trả lời - 11 tháng trước

Lv 14

Trang Trịnh - 11 tháng trước

Lv 16

Văn Hùng

Trả lời - 1 năm trước

Lv 16

Phuong Vu - 1 năm trước

Xem thêm bình luận 5 trên 14 bình luận