Đường Xưa KARAOKE Beat Phối mới rất hay ( Tone nữ )
Lien Tran Lv 20

Lien Tran

85
93
15
06/12/2019 beat phối hay mà khó hát quá ?

14.76 K

Bình luận (15)
Lv 12

Đỗ Viết Điểm

Trả lời - 3 tháng trước

Lv 11

Soledad Westlife

Trả lời - 5 tháng trước

Lv 19

Rose Nguyễn

Trả lời - 7 tháng trước

Lv 20

Lien Tran - 7 tháng trước

Lv 19

Rose Nguyễn

Trả lời - 7 tháng trước

Lv 10

thanh do

Trả lời - 8 tháng trước

Xem thêm bình luận 5 trên 15 bình luận