Karaoke Về miền Tây Cẩm Ly Beat chuẩn
Oanh Nguyen Lv 13

Oanh Nguyen

38
14
4
Ai về Miền Cửu Long Giang ! Quê hương em đó An Giang mỹ miều ! Chiều quê sông nước yêu kiều ! Cầu tre mấy nhịp trao nhiều duyên thơ

0

Bình luận (4)
Lv 19

ANNA PHAM

Trả lời - 3 năm trước

Lv 19

ANNA PHAM

Trả lời - 3 năm trước

Lv 13

Oanh Nguyen - 3 năm trước

Lv 12

Xuân Thuỷ

Trả lời - 3 năm trước

Lv 13

Oanh Nguyen - 3 năm trước

Lv 13

Hà Bảo Sơn

Trả lời - 3 năm trước