[KARAOKE HD] Niềm thương nhớ (Nostalgie) – Tone Nữ (Nhạc Pháp - Lời Việt: Duy Quang)
⭐️Elvis⭐️ Lv 21

⭐️Elvis⭐️

341
158
135
Mọi người nghe và ủng hộ mình nhé

9.09 M

Bình luận (135)
Lv 17

Thủy Nguyễn

Trả lời - 10 tháng trước

Lv 17

Minh Nhã

Trả lời - 10 tháng trước

Lv 17

Minh Nhã - 10 tháng trước

Lv 20

Đan Anh

Trả lời - 10 tháng trước

Lv 21

⭐️Elvis⭐️ - 10 tháng trước

Lv 23

TRỤ VƯƠNG

Trả lời - 10 tháng trước

Lv 21

⭐️Elvis⭐️ - 10 tháng trước

Lv 19

Hương Giang

Trả lời - 10 tháng trước

Lv 21

⭐️Elvis⭐️ - 10 tháng trước

Xem thêm bình luận 5 trên 135 bình luận