Karaoke Chiếc lá cuối cùng, Giọng nam, Tuấn Khanh
Dr. Thanh Lv 16

Dr. Thanh

34
22
13
Mọi người nghe và ủng hộ mình nhé

3.81 K

Bình luận (13)
Lv 13

Cẩm Châu

Trả lời - 7 tháng trước

Lv 16

Dr. Thanh - 7 tháng trước

Lv 14

Huong Nguyen Bich

Trả lời - 8 tháng trước

Lv 16

Dr. Thanh - 7 tháng trước

Lv 14

Jana Nguyễn

Trả lời - 8 tháng trước

Lv 14

Jana Nguyễn

Trả lời - 8 tháng trước

Lv 16

Dr. Thanh - 8 tháng trước

Lv 21

SenTrang (LHM)

Trả lời - 8 tháng trước

Lv 16

Dr. Thanh - 8 tháng trước

Xem thêm bình luận 5 trên 13 bình luận