Karaoke Đẹp Lòng Người Yêu song ca Mạnh Quỳnh & Hà Thanh Xuân
Hạnh Nga Lv 20

Hạnh Nga

Lê Đức Mạnh Lv 19

Lê Đức Mạnh

23
17
3
Lòng tay ôm súng ngỡ rằng người iu, chị hát hay lắm chị ơi

100

Bình luận (3)
Lv 19

Lê Đức Mạnh

Trả lời - 5 tháng trước

Lv 20

Hạnh Nga

Trả lời - 5 tháng trước

Lv 20

Hạnh Nga

Trả lời - 5 tháng trước