Karaoke Mất Nhau Mùa Đông - Tone Nữ | TAS BEAT
Hoàng Thanh Lv 20

Hoàng Thanh

102
98
50
Còn gì cho nhau đâu, tình yêu hay chén sầu, mà bây giờ bỏ nhau...

41.3 K

Bình luận (50)
Lv 14

Chút AN

Trả lời - 6 ngày trước

Lv 14

Chút AN

Trả lời - 6 ngày trước

Lv 20

Hoàng Thanh - 5 ngày trước

Lv 14

Chút AN

Trả lời - 6 ngày trước

Lv 16

Lê Na

Trả lời - 11 ngày trước

Lv 20

Hoàng Thanh - 10 ngày trước

Lv 16

Lê Na

Trả lời - 11 ngày trước

Xem thêm bình luận 5 trên 50 bình luận