KARAOKE | Người Tình Mùa Đông | Lời Việt: Anh Bằng | Trung Tâm Asia
Vũ Huyền My Lv 4

Vũ Huyền My

238
112
11
Đường vào tim e là 1 dòng sôg máu....

23

Bình luận (11)
Lv 11

Thưởng Sơn

Trả lời - 2 năm trước

Lv 5

Hanh Giang

Trả lời - 2 năm trước

Lv 5

Hanh Giang

Trả lời - 2 năm trước

Lv 3

Độc Hoa Tình

Trả lời - 2 năm trước

Lv 3

Hàn Khởi

Trả lời - 2 năm trước

Xem thêm bình luận 5 trên 11 bình luận