TÌNH HUẾ Karaoke( âm thanh chuẩn)
Hiển Linh Lv 13

Hiển Linh

54
50
34
Lòng Đã Hẹn Thề Sao Chưa Về Thăm Huế Người Ơi .....? Thương Tình Anh Em Vẫn Mong Chờ .....!

1.81 K

Bình luận (34)
Lv 12

Sống An Nhiên

Trả lời - 1 tháng trước

Lv 13

Hiển Linh - 1 tháng trước

Lv 6

Khang Trần

Trả lời - 1 tháng trước

Lv 13

Hiển Linh - 1 tháng trước

Lv 20

Le hongmai

Trả lời - 2 tháng trước

Lv 13

Hiển Linh - 1 tháng trước

Lv 20

Le hongmai

Trả lời - 2 tháng trước

Lv 13

Hiển Linh - 1 tháng trước

Lv 16

Sơn Trí

Trả lời - 2 tháng trước

Lv 13

Hiển Linh - 2 tháng trước

Xem thêm bình luận 5 trên 34 bình luận