Cho 1 người nằm xuống KARAOKE giọng nữ (Cm: Đô thứ)
Le hongmai Lv 20

Le hongmai

Dung Lê Lv 15

Dung Lê

551
499
144
Chế 4 ơi, hôm nay quỡn quỡn em trả bài cho Chế nhé... Ngâm lâu quá rùi, chế đừng buồn em nha ..!!!

91.2 K

Bình luận (144)
Lv 20

Le hongmai

Trả lời - 2 giờ trước

Lv 20

Le hongmai - 1 giờ trước

Lv 7

Vinh Vo

Trả lời - 13 giờ trước

Lv 15

Dung Lê - 13 giờ trước

Lv 7

Nhân Nguyen

Trả lời - 15 giờ trước

Lv 15

Dung Lê - 13 giờ trước

Lv 17

Thuy Nguyen

Trả lời - 21 giờ trước

Lv 15

Dung Lê - 13 giờ trước

Lv 17

Thuy Nguyen

Trả lời - 21 giờ trước

Lv 15

Dung Lê - 13 giờ trước

Xem thêm bình luận 5 trên 144 bình luận