[Karaoke HD] LK Lại Nhớ Người Yêu & Ước Mộng Đôi Ta - Beat Full
Ana Phạm Lv 13

Ana Phạm

Thanh Lịch Xứ Đoài Lv 11

Thanh Lịch Xứ Đoài

37
9
1
cảm ơn cô iu đã gửi bài. bác hát bài này ko nét lắm. bởi bác vhưa thuộc. chúc cô bt vv

1.3 K

Bình luận (1)
Lv 13

Ana Phạm

Trả lời - 1 năm trước