[Karaoke - Beat Gốc] Mùa Xuân Đầu Tiên - Thiên Quang ft Quỳnh Trang
Trần Hà Khánh Lv 14

Trần Hà Khánh

317
259
13
❤️ Anh ơi, Xuân đến bên thềm rồi nhắp rượu hồng vơi đi. Hết rồi mùa chia ly cho tình Xuân vừa ý hém honey ^_^~ 1-1-2020❤️❤️

37.73 K

Bình luận (13)
Lv 16

Max's Nhung

Trả lời - 8 tháng trước

Lv 14

Trần Hà Khánh - 8 tháng trước

Lv 14

Muoi Ma

Trả lời - 8 tháng trước

Lv 16

❤️⚜️Ái Vy⚜️❤️ - 8 tháng trước

Lv 14

Muoi Ma

Trả lời - 8 tháng trước

Lv 16

❤️⚜️Ái Vy⚜️❤️ - 8 tháng trước

Lv 16

Sau Lẻ Bóng

Trả lời - 8 tháng trước

Lv 16

❤️⚜️Ái Vy⚜️❤️ - 8 tháng trước

Lv 16

Sau Lẻ Bóng

Trả lời - 8 tháng trước

Lv 16

❤️⚜️Ái Vy⚜️❤️ - 8 tháng trước

Xem thêm bình luận 5 trên 13 bình luận