KARAOKE Thương Tình Nhân (Song Ca) NHẠC SỐNG BI
Huỳnh Hương Lv 19

Huỳnh Hương

Lê Hải Lv 19

Lê Hải

527
443
89
Vắng bóng 2 hôm sao lòng nhớ nhiều! Mới biết con tim đau vì đã iu! Em ơi có hiểu lòng anh, có thao thức với nhân tình, chúng mình tâm sự tàn canh...

21.2 K

Bình luận (89)
Lv 3

Phale Tim

Trả lời - 2 ngày trước

Lv 12

Pei Wen Do

Trả lời - 13 ngày trước

Lv 19

Huỳnh Hương - 13 ngày trước

Lv 5

nguyễn thụy trúc quyên

Trả lời - 14 ngày trước

Lv 19

Huỳnh Hương - 13 ngày trước

Lv 11

Minh Nguyen

Trả lời - 14 ngày trước

Lv 19

Huỳnh Hương - 13 ngày trước

Lv 13

Ngoc Hue Nguyen

Trả lời - 14 ngày trước

Lv 19

Huỳnh Hương - 13 ngày trước

Xem thêm bình luận 5 trên 89 bình luận