Giọt lệ sầu Karaoke ( Beat NỮ )
Kim Thủy Lv 16

Kim Thủy

212
68
19
Lời nào buồn trao hết đi anh ví tình yêu đôi ta là thế, quen muộn màng yêu trong vội vàng

1.33 K

Bình luận (19)
Lv 10

Ngọc Anh

Trả lời - 1 năm trước

Lv 16

Kim Thủy - 1 năm trước

Lv 11

Thành Nguyễn

Trả lời - 1 năm trước

Lv 16

Kim Thủy - 1 năm trước

Lv 10

Phung Huynh

Trả lời - 1 năm trước

Lv 16

Kim Thủy - 1 năm trước

Lv 11

Vu Quan

Trả lời - 1 năm trước

Lv 16

Kim Thủy - 1 năm trước

Lv 15

Tuấn Kiệt

Trả lời - 2 năm trước

Lv 15

Tuấn Kiệt - 2 năm trước

Xem thêm bình luận 5 trên 19 bình luận