Karaoke Chiếc lá cuối cùng, Giọng nam, Tuấn Khanh
Quốc Hưng Võ Lv 15

Quốc Hưng Võ

98
42
72
Mọi người nghe và ủng hộ mình nhé

19.11 K

Bình luận (72)
Lv 15

Tiến Bui ngoc

Trả lời - 5 ngày trước

Lv 15

Quốc Hưng Võ - 5 ngày trước

Lv 15

Tiến Bui ngoc

Trả lời - 5 ngày trước

Lv 15

Quốc Hưng Võ - 5 ngày trước

Lv 15

Quyên Tran

Trả lời - 5 ngày trước

Lv 15

Quyên Tran - 5 ngày trước

Lv 15

Quyên Tran

Trả lời - 5 ngày trước

Lv 15

Quốc Hưng Võ - 5 ngày trước

Lv 15

Quyên Tran

Trả lời - 5 ngày trước

Xem thêm bình luận 5 trên 72 bình luận