Tôi nhớ tên anh Karaoke
❣️Ông Xã Yêu❣️ Lv 14

❣️Ông Xã Yêu❣️

360
34
34
❤️Bà xã viết tên ông xã trên lá trên hoa❤️bà xã viết tên ông xã trong trái tim bà xã❤️bà xã viết tên ông xã trên đá trên vôi❤️bà xã viết tên ông xã ngập đường đi ngàn lối❤️yêu ông xã nhất nhất❤️❤️

4.53 K

Bình luận (34)
Lv 13

Trầm Thị Tốt

Trả lời - 17 ngày trước

Lv 13

Trầm Thị Tốt - 13 ngày trước

Lv 19

Phạm Huỳnh Hương

Trả lời - 1 tháng trước

Lv 14

❣️Ông Xã Yêu❣️ - 1 tháng trước

Lv 19

Phạm Huỳnh Hương

Trả lời - 1 tháng trước

Lv 14

❣️Ông Xã Yêu❣️ - 1 tháng trước

Lv 19

Phạm Huỳnh Hương

Trả lời - 1 tháng trước

Lv 14

❣️Ông Xã Yêu❣️ - 1 tháng trước

Lv 19

Phạm Huỳnh Hương

Trả lời - 1 tháng trước

Lv 14

❣️Ông Xã Yêu❣️ - 1 tháng trước

Xem thêm bình luận 5 trên 34 bình luận