[KARAOKE NHẠC CHẾ] Lạy Mấy Má Nhiều Chuyện | Hát theo bài Rượu Cưới Ngày Xuân đúng thực tế
Sơn Vũ Nguyễn Lv 19

Sơn Vũ Nguyễn

300
149
112
Đạu mé đâu hên hên hốt được bài này vừa được chữi vừa được sả xì chéc kkkk

37.32 K

Bình luận (112)
Lv 16

Quốc Hưng Võ

Trả lời - 1 tháng trước

Lv 19

Sơn Vũ Nguyễn

Trả lời - 1 tháng trước

Lv 10

Hông My Nguyên Thi

Trả lời - 1 tháng trước

Lv 19

Sơn Vũ Nguyễn - 1 tháng trước

Lv 16

Quốc Hưng Võ

Trả lời - 2 tháng trước

Lv 19

Sơn Vũ Nguyễn - 1 tháng trước

Lv 11

Ho Huong Que

Trả lời - 2 tháng trước

Xem thêm bình luận 5 trên 112 bình luận