Karaoke Chuyện Tình Ngưu Lang Chức Nữ (Beat Gốc) - Karaoke Song Ca Nam Nữ
Lê Hải Lv 19

Lê Hải

Phạm Huỳnh Hương Lv 19

Phạm Huỳnh Hương

277
182
71
Em gửi bài hồ quảng cho ox ❤️ nghe nè. Khan tiếng quá xã nghe tạm nha hjjj

21.7 K

Bình luận (71)
Lv 12

Hua Thi Duong

Trả lời - 1 tháng trước

Lv 19

Phạm Huỳnh Hương - 1 tháng trước

Lv 14

Nguyệt Hải

Trả lời - 1 tháng trước

Lv 19

Phạm Huỳnh Hương - 1 tháng trước

Lv 14

Nguyệt Hải

Trả lời - 1 tháng trước

Lv 12

Tram Thi Tot 2

Trả lời - 1 tháng trước

Lv 12

Tram Thi Tot 2 - 1 tháng trước

Lv 13

Nguyễn Trọng Nghĩa

Trả lời - 1 tháng trước

Lv 13

Nguyễn Trọng Nghĩa - 1 tháng trước

Xem thêm bình luận 5 trên 71 bình luận