| Karaoke Chuẩn HD | Công Cha Nghĩa Mẹ - Nhật Kim Anh
Kieulinh Pham Lv 13

Kieulinh Pham

181
127
13
Ơn nghĩa sinh thành con biết lấy chi đền đáp , nghĩa mẹ công cha làm sao đo đếm cho vừa, giờ này con ước trả lại tất cả , miễn sao ông trời trả con cha mẹ nào có được đâu ❤️bài hát mối ca từ như in dấu trong mỗi trái tim tất cả chúng ta ❤️❤️hay iu thuong cha me that nhieu các ban nha ❤️❤️

924
Bình luận (13)
Lv 16

Thanh Bằng Giáp

Trả lời - 5 ngày trước

Lv 13

Kieulinh Pham - 4 ngày trước

Lv 13

Hiểu Nguyễn

Trả lời - 5 ngày trước

Lv 13

Kieulinh Pham - 5 ngày trước

Lv 13

Mía Lùi

Trả lời - 5 ngày trước

Lv 13

Kieulinh Pham - 5 ngày trước

Lv 15

Duong Minh Nguyễn

Trả lời - 5 ngày trước

Lv 13

Kieulinh Pham - 5 ngày trước

Lv 15

Phượng Tím

Trả lời - 5 ngày trước

Lv 13

Kieulinh Pham - 5 ngày trước

Xem thêm bình luận 5 trên 13 bình luận