Beat Karaoke Biết Bao Giờ Trở Lại Tác giả Ngô Thụy Miên
Lý Sơn Lv 18

Lý Sơn

663
383
145
Lần đầu hát dòng nhạc này

18.16 K

Bình luận (145)
Lv 12

Lien Nguyen

Trả lời - 11 ngày trước

Lv 18

Lý Sơn - 10 ngày trước

Lv 12

Lien Nguyen

Trả lời - 11 ngày trước

Lv 18

Lý Sơn - 10 ngày trước

Lv 12

Lien Nguyen

Trả lời - 11 ngày trước

Lv 18

Lý Sơn - 10 ngày trước

Lv 16

Bách Lý Băng

Trả lời - 11 ngày trước

Lv 18

Lý Sơn - 10 ngày trước

Lv 16

Bách Lý Băng

Trả lời - 11 ngày trước

Xem thêm bình luận 5 trên 145 bình luận