Hai Đứa Mình Yêu Nhau - Dương Hồng Loan (MyKara)
Dương Hồng Loan Lv 15

Dương Hồng Loan

TRỤ VƯƠNG Lv 22

TRỤ VƯƠNG

877
293
334
TV xin tiếp tục cuộc chinh phục cái level 23 chứ hổng có muốn giành giựt gì đâu nha.! Lần đầu hát với cs run muốn rụng rún à. Kkkkkk

8.59 M

Bình luận (334)
Lv 10

Tường Vy

Trả lời - 2 ngày trước

Lv 22

TRỤ VƯƠNG - 2 ngày trước

Lv 19

Son Dinh

Trả lời - 3 ngày trước

Lv 22

TRỤ VƯƠNG - 2 ngày trước

Lv 12

Đặng Ngọc Loan

Trả lời - 3 ngày trước

Lv 22

TRỤ VƯƠNG - 2 ngày trước

Lv 12

Đặng Ngọc Loan

Trả lời - 3 ngày trước

Lv 15

Đỗ Thị Thanh Thủy

Trả lời - 3 ngày trước

Lv 22

TRỤ VƯƠNG - 2 ngày trước

Xem thêm bình luận 5 trên 334 bình luận