Hai Đứa Mình Yêu Nhau - Dương Hồng Loan (MyKara)
Dương Hồng Loan Lv 15

Dương Hồng Loan

TRỤ VƯƠNG Lv 23

TRỤ VƯƠNG

957
300
335
TV xin tiếp tục cuộc chinh phục cái level 23 chứ hổng có muốn giành giựt gì đâu nha.! Lần đầu hát với cs run muốn rụng rún à. Kkkkkk

8.59 M

Bình luận (335)
Lv 10

Trần Duy Thương

Trả lời - 2 tháng trước

Lv 11

Tường Vy

Trả lời - 2 tháng trước

Lv 23

TRỤ VƯƠNG - 2 tháng trước

Lv 19

Son Dinh

Trả lời - 2 tháng trước

Lv 23

TRỤ VƯƠNG - 2 tháng trước

Lv 13

Nhỏ Nít

Trả lời - 2 tháng trước

Lv 23

TRỤ VƯƠNG - 2 tháng trước

Lv 13

Nhỏ Nít

Trả lời - 2 tháng trước

Xem thêm bình luận 5 trên 335 bình luận