Đoạn Buồn Đêm Mưa (Karaoke Beat) - Tone Nữ ✔
Phạm Huỳnh Hương Lv 19

Phạm Huỳnh Hương

Lê Hải Lv 19

Lê Hải

1242
222
74
Để cho anh iu em, để cho em iu anh tình iu ta trao nhau bao giờ quên...

21.3 K

Bình luận (74)
Lv 11

HONG DUONG

Trả lời - 3 tháng trước

Lv 19

Phạm Huỳnh Hương - 2 tháng trước

Lv 11

Hoa Huynhngoc

Trả lời - 3 tháng trước

Lv 19

Phạm Huỳnh Hương - 2 tháng trước

Lv 13

Nguyễn Đệ

Trả lời - 5 tháng trước

Lv 19

Lê Hải - 5 tháng trước

Lv 13

Nguyễn Đệ

Trả lời - 5 tháng trước

Lv 3

Tâm Thi Minh Nguyển

Trả lời - 5 tháng trước

Lv 19

Lê Hải - 5 tháng trước

Xem thêm bình luận 5 trên 74 bình luận