Karaoke Quảng bình quê ta ơi Phạm Phương Thảo Full Beat Gốc Bè YouTube
Nhung Nguyễn Lv 17

Nhung Nguyễn

2924
628
264
Chang chang cồn cát nắng trưa Quảng Bình. Một vùng quê nghèo mà nuôi lớn bao anh hùng, quê hương của bác Giáp và mẹ Suốt. Mời anh chị và các bạn cùng về Quảng Bình thăm lại vùng đất hào hùng xưa trong những ngày tháng 5 lịch sử. Cũng là đánh dấu em tham gia Mykara tròn 1 năm❤️

3.56 M

Bình luận (264)
Lv 11

Nguyễn Minh Chiến

Trả lời - 8 tháng trước

Lv 17

Nhung Nguyễn - 8 tháng trước

Lv 12

Phạm Lâm

Trả lời - 8 tháng trước

Lv 18

Đăng Ngọc

Trả lời - 8 tháng trước

Lv 17

Nhung Nguyễn - 8 tháng trước

Lv 12

Diu Nguyen

Trả lời - 9 tháng trước

Lv 17

Nhung Nguyễn - 9 tháng trước

Lv 14

Hiền lương

Trả lời - 9 tháng trước

Lv 17

Nhung Nguyễn - 9 tháng trước

Xem thêm bình luận 5 trên 264 bình luận