Karaoke Quảng bình quê ta ơi Phạm Phương Thảo Full Beat Gốc Bè YouTube
Nhung Nguyễn Lv 17

Nhung Nguyễn

2882
561
262
Chang chang cồn cát nắng trưa Quảng Bình. Một vùng quê nghèo mà nuôi lớn bao anh hùng, quê hương của bác Giáp và mẹ Suốt. Mời anh chị và các bạn cùng về Quảng Bình thăm lại vùng đất hào hùng xưa trong những ngày tháng 5 lịch sử. Cũng là đánh dấu em tham gia Mykara tròn 1 năm❤️

3.56 M
Bình luận (262)
Lv 14

Đăng Ngọc

Trả lời - 1 giờ trước

Lv 17

Nhung Nguyễn - 9 phút trước

Lv 8

Diu Nguyen

Trả lời - 14 ngày trước

Lv 17

Nhung Nguyễn - 13 ngày trước

Lv 13

Hiền lương

Trả lời - 16 ngày trước

Lv 17

Nhung Nguyễn - 14 ngày trước

Lv 6

Quan Nguyen

Trả lời - 22 ngày trước

Lv 17

Nhung Nguyễn - 22 ngày trước

Lv 16

Hải Châu Nguyễn

Trả lời - 1 tháng trước

Lv 17

Nhung Nguyễn - 30 ngày trước

Xem thêm bình luận 5 trên 262 bình luận