Đoạn Tuyệt Karaoke ( Beat NỮ )
elly trần Lv 4

elly trần

847
355
31
Mọi người nghe và ủng hộ mình nhé

73
Bình luận (31)
Lv 3

Văn Đôi

Trả lời - 4 ngày trước

Lv 6

Hồng Lập

Trả lời - 4 ngày trước

Lv 4

elly trần - 4 ngày trước

Lv 14

Dũng Phan

Trả lời - 5 ngày trước

Lv 4

elly trần - 4 ngày trước

Lv 1

Cuộc Sống Hồn Nhiêm

Trả lời - 5 ngày trước

Lv 4

elly trần - 4 ngày trước

Lv 6

Hoa Nguyễn

Trả lời - 6 ngày trước

Lv 4

elly trần - 6 ngày trước

Xem thêm bình luận 5 trên 31 bình luận