Chiều hạ vàng Karaoke
Đỗ Thị Thanh Thủy Lv 16

Đỗ Thị Thanh Thủy

500
257
183
Giải Đồng Mykara Idol 2019 hiii. Thanh Thủy cảm ơn tất cả các anh chị, các bạn đã luôn cổ vũ và động viên cho Thanh Thủy nhiều nha❤️❤️❤️

3.97 M

Bình luận (183)
Lv 6

Thanh Tây Ninh

Trả lời - 10 ngày trước

Lv 16

Đỗ Thị Thanh Thủy - 3 ngày trước

Lv 12

Nguyen Ngoc

Trả lời - 11 ngày trước

Lv 16

Đỗ Thị Thanh Thủy - 3 ngày trước

Lv 7

Vũ Hồng Nho

Trả lời - 12 ngày trước

Lv 16

Đỗ Thị Thanh Thủy - 11 ngày trước

Lv 10

Lũy Ngô

Trả lời - 13 ngày trước

Lv 16

Đỗ Thị Thanh Thủy - 13 ngày trước

Lv 3

Trần Sự

Trả lời - 14 ngày trước

Lv 16

Đỗ Thị Thanh Thủy - 13 ngày trước

Xem thêm bình luận 5 trên 183 bình luận