[KARAOKE] Vườn Tao Ngộ - Song Ca Đoàn Minh, Lưu Ánh Loan
SenTrang (LHM) Lv 21

SenTrang (LHM)

Tuấn Cao Lv 17

Tuấn Cao

573
203
73
Cảm ơn chị e glsc nhiều nha.Chúc chị e btglvv và hát hay nhé ^_^

50.44 K

Bình luận (73)
Lv 21

SenTrang (LHM)

Trả lời - 1 tháng trước

Lv 17

Tuấn Cao - 1 tháng trước

Lv 13

Hua Thi Duong

Trả lời - 7 tháng trước

Lv 17

Tuấn Cao - 7 tháng trước

Lv 11

Tam Tran

Trả lời - 7 tháng trước

Lv 17

Tuấn Cao - 7 tháng trước

Lv 21

SenTrang (LHM)

Trả lời - 7 tháng trước

Lv 17

Tuấn Cao - 7 tháng trước

Lv 13

Hua Thi Duong

Trả lời - 7 tháng trước

Lv 17

Tuấn Cao - 7 tháng trước

Xem thêm bình luận 5 trên 73 bình luận