Hạ Thương - Ngọc Sơn Karaoke Beat
Bao Trong Lv 14

Bao Trong

83
59
22
Bài hát dự thi Bốn Mùa Thương Nhớ - Hè Sài Gòn

14.74 K

Bình luận (22)
Lv 10

Thị Xuyến Huỳnh

Trả lời - 26 ngày trước

Lv 14

Bao Trong - 26 ngày trước

Lv 12

❣️⚡️MÂY⚡️❣️

Trả lời - 1 tháng trước

Lv 14

Bao Trong - 1 tháng trước

Lv 12

Hoa Hong Nhung

Trả lời - 1 tháng trước

Lv 14

Bao Trong - 1 tháng trước

Lv 10

Van Le

Trả lời - 1 tháng trước

Lv 14

Bao Trong - 1 tháng trước

Lv 9

NgocTram

Trả lời - 1 tháng trước

Lv 14

Bao Trong - 1 tháng trước

Xem thêm bình luận 5 trên 22 bình luận