KARAOKE Cơn Mưa Băng Giá Trần Gia Bắc Cover
陳明 忠 Lv 7

陳明 忠

31
29
2
Đúng là cơn mưa băng giá,mỗi lần hát thì trời mưa.

0

Bình luận (2)
Lv 15

Phượng Tím

Trả lời - 2 năm trước

Lv 11

Dan Nguyen

Trả lời - 2 năm trước