Thuyền Và Biển Karaoke || Tone Nữ - Nhạc Sống Thanh Ngân
Liên Bích Lv 14

Liên Bích

46
58
42
LBMEM TẶNG GD MIKAKARA MOT CK VỀ BIỂN VÀ LB MUỐN MẾN TẶNG MỘT BẠN CA RẤT NHIỆT TÌNH CỦA MÌNH LẦN ĐẦU TIÊN HÁT K ĐƯỢC HAY MONG MỌI NGƯỜI THÔNG CẢM NHA

5.02 K

Bình luận (42)
Lv 14

Nguyễn Đệ

Trả lời - 23 ngày trước

Lv 14

Liên Bích - 23 ngày trước

Lv 14

Nguyễn Đệ

Trả lời - 23 ngày trước

Lv 14

Liên Bích - 23 ngày trước

Lv 14

Nguyễn Đệ

Trả lời - 23 ngày trước

Lv 14

Liên Bích - 23 ngày trước

Lv 14

Nguyễn Đệ

Trả lời - 23 ngày trước

Lv 14

Liên Bích - 23 ngày trước

Lv 4

lethithu

Trả lời - 29 ngày trước

Lv 5

Ngũyên Đạt - 29 ngày trước

Xem thêm bình luận 5 trên 42 bình luận