Karaoke Phải Duyên Hay Nợ | karaoke || Ngọc Hân Official
Trương Hùng Cường Lv 13

Trương Hùng Cường

Ha Buon Nguy Lv 13

Ha Buon Nguy

131
38
9
♥️♥️♥️ Đêm đêm em vẫn cứ đợi chờ. Này anh ơi có thấu tình em chang !!!

3.25 K

Bình luận (9)
Lv 5

Hoa Sin

Trả lời - 6 tháng trước

Lv 13

Trương Hùng Cường - 4 tháng trước

Lv 18

Ánh Nguyễn

Trả lời - 1 năm trước

Lv 13

Trương Hùng Cường - 1 năm trước

Lv 11

HoangYen Bolero

Trả lời - 1 năm trước

Lv 13

Trương Hùng Cường - 1 năm trước

Lv 22

Hùng Đầu Đinh

Trả lời - 1 năm trước

Lv 13

Trương Hùng Cường - 1 năm trước

Lv 15

Hana Trúc

Trả lời - 1 năm trước

Lv 13

Ha Buon Nguy - 1 năm trước

Xem thêm bình luận 5 trên 9 bình luận