[KARAOKE] Chuyện Ba Mùa Mưa - Quỳnh Trang
Lê Loan Lv 13

Lê Loan

454
254
144
Tôi đem tất cả tim lòng trao hết cho người☘️cảm ơn quý anh chị và các bạn đả nghe và ủng hộ

70.21 K

Bình luận (144)
Lv 13

Phan Thanh Trang

Trả lời - 2 năm trước

Lv 14

Nguyễn Xuân Thắng

Trả lời - 2 năm trước

Lv 13

Lê Loan - 2 năm trước

Lv 12

Ngoc Kim

Trả lời - 2 năm trước

Lv 13

Lê Loan - 2 năm trước

Lv 11

Thuan Le

Trả lời - 2 năm trước

Lv 13

Lê Loan - 2 năm trước

Lv 9

Cuong Lê

Trả lời - 2 năm trước

Lv 13

Lê Loan - 2 năm trước

Xem thêm bình luận 5 trên 144 bình luận