Lv 16

Hung Guitar Vip 3 đã hát 3 ngày trước

1969
364
56
Lv 19

Le hongmai Vip 4 đã hát 4 ngày trước

2207
382
208
Lv 20

Rose Nguyen Vip 4 đã hát 2 ngày trước

476
238
32