Lv 12

<3 Ái Vy <3 Vip 1 Trần Hà Khánh Vip 2 đã hát 5 ngày trước

235
214
35
Lv 20

Phi Hồng Vip 4 đã hát 5 ngày trước

341
256
179
Lv 14

Ngọc Linh Vip 1 Lê Đức Mạnh Vip 4 đã hát 5 ngày trước

251
157
152