Lv 20

Le hongmai Vip 4 Lê Hải Vip 4 đã hát 3 ngày trước

582
427
369
Lv 19

Phạm Huỳnh Hương Vip 4 香 平 Vip 3 đã hát 2 ngày trước

343
316
113
Lv 19

Lê Hải Vip 4 Phi Hồng Vip 3 đã hát 4 ngày trước

330
300
80
Lv 16

Sơn Trí Vip 3 đã hát 5 ngày trước

457
354
120
Lv 18

G Vip 3 đã hát 5 ngày trước

267
135
55