Lv 19

Lê HồngMai Vip 3 Patrick Trân Vip 3 đã hát 6 ngày trước

175
159
50
Lv 19

࿐ Aིnི Nིaི ࿐ Vip 4 Đức Toản Nguyễn Vip 2 đã hát 1 ngày trước

423
110
127
Lv 16

CTSuong Vip 3 đã hát 2 ngày trước

67
36
39