Lv 21

SenTrang (LHM) Vip 4 đã hát 6 ngày trước

977
786
488
Lv 15

Dung Lê Vip 3 Lê Hải Vip 4 đã hát 6 ngày trước

432
369
102
Lv 20

Phi Hồng Vip 4 Lê Hải Vip 4 đã hát 1 ngày trước

359
289
117
Lv 19

Nguyễn Lan Anh Vip 4 SAM SAM SAM Vip 3 đã hát 1 ngày trước

564
289
84
Lv 18

G Vip 3 đã hát 4 ngày trước

115
100
29
Lv 18

Nhỏ Mùa Xuân Vip 3 Hung Guitar Vip 3 đã hát 2 ngày trước

258
100
92