Lv 21

SenTrang (LHM) Vip 4 đã hát 4 ngày trước

784
645
395
Lv 10

<3 Ái Vy <3 Trần Hà Khánh Vip 2 đã hát 5 ngày trước

313
217
17
Lv 18

Nhỏ Mùa Xuân Vip 3 đã hát 4 ngày trước

202
144
124