Lv 20

Le hongmai Vip 4 Lê Hải Vip 4 đã hát 2 ngày trước

565
416
355
Lv 19

Phạm Huỳnh Hương Vip 4 香 平 Vip 3 đã hát 2 ngày trước

335
310
113
Lv 19

Lê Hải Vip 4 Phi Hồng Vip 3 đã hát 4 ngày trước

322
296
76
Lv 16

Sơn Trí Vip 3 đã hát 5 ngày trước

450
352
120
Lv 18

G Vip 3 đã hát 4 ngày trước

265
133
55