Lv 13

Nghiêm Uy Vip 2 đã hát 5 ngày trước

1293
226
60
Lv 17

Phong Cao Vip 3 Tóc Ngắn Vip 1 đã hát 1 ngày trước

1340
102
61