Lv 21

SenTrang (LHM) Vip 4 Mai Hồng Vip 4 đã hát 2 ngày trước

787
554
318
Lv 19

Nguyễn Lan Anh Vip 4 SAM SAM SAM Vip 3 đã hát 4 ngày trước

1328
807
129
Lv 18

Nhỏ Mùa Xuân Vip 3 Hung Guitar Vip 3 đã hát 5 ngày trước

321
180
136
Lv 20

Phi Hồng Vip 4 Lê Hải Vip 4 đã hát 5 ngày trước

452
362
189
Lv 16

Thang Hiến Vip 3 SenTrang (LHM) Vip 4 đã hát 3 ngày trước

435
186
240
Lv 15

☘️DC☘️ Vip 3 Khôi Ng Vip 1 đã hát 2 ngày trước

145
85
17