Lv 12

<3 Ái Vy <3 Vip 1 Trần Hà Khánh Vip 2 đã hát 6 ngày trước

256
248
37
Lv 15

Thiên Phúc Vip 3 Cáp Thu Truyền Vip 3 đã hát 1 ngày trước

164
140
82