Lv 19

Nguyễn Lan Anh Vip 4 SAM SAM SAM Vip 3 đã hát 2 ngày trước

646
344
87
Lv 20

Phi Hồng Vip 4 Lê Hải Vip 4 đã hát 2 ngày trước

387
304
147
Lv 18

G Vip 3 đã hát 4 ngày trước

119
104
29
Lv 18

Nhỏ Mùa Xuân Vip 3 Hung Guitar Vip 3 đã hát 3 ngày trước

275
131
107
Lv 16

Thang Hiến Vip 3 SenTrang (LHM) Vip 4 đã hát 1 ngày trước

350
127
187