Lv 19

Rose Nguyễn Vip 4 đã hát 6 ngày trước

958
608
240
Lv 15

Thiên Phúc Vip 3 Cáp Thu Truyền Vip 3 đã hát 4 ngày trước

588
330
150
Lv 20

Vũ Cường Vip 4 Thoi Trang Nhu Y Vip 3 đã hát 4 ngày trước

144
138
11
Lv 16

Dang Binh Yen Vip 3 Khôi Ng Vip 1 đã hát 4 ngày trước

283
73
61