Lv 17

Bách Lý Băng Vip 3 Nam Nguyen Vip 3 đã hát 3 ngày trước

328
276
131
Lv 16

Dang Binh Yen Vip 3 Khôi Ng Vip 1 đã hát 6 ngày trước

370
111
71
Lv 20

Vũ Cường Vip 4 Thoi Trang Nhu Y Vip 3 đã hát 6 ngày trước

166
164
15