Lv 20

Le hongmai Vip 4 Lê Hải Vip 4 đã hát 1 ngày trước

420
305
257
Lv 16

Sơn Trí Vip 3 đã hát 4 ngày trước

437
335
119
Lv 19

Lê Hải Vip 4 Phi Hồng Vip 3 đã hát 3 ngày trước

219
180
56
Lv 18

G Vip 3 đã hát 3 ngày trước

259
125
51