Lv 20

Le hongmai Vip 4 Lê Hải Vip 4 đã hát 3 ngày trước

592
432
376
Lv 19

Phạm Huỳnh Hương Vip 4 香 平 Vip 3 đã hát 2 ngày trước

347
316
113
Lv 19

Lê Hải Vip 4 Phi Hồng Vip 3 đã hát 5 ngày trước

333
300
80
Lv 16

Sơn Trí Vip 3 đã hát 6 ngày trước

460
354
120
Lv 18

G Vip 3 đã hát 5 ngày trước

268
135
55