Lv 17

Trí Nhân Vip 3 đã hát 4 ngày trước

533
381
191
Lv 15

Quốc Hưng Võ Vip 3 đã hát 6 ngày trước

409
168
136
Lv 19

Lê Hải Vip 4 Phi Hồng Vip 3 đã hát 1 ngày trước

174
147
37