Lv 19

Nguyễn Lan Anh Vip 4 SAM SAM SAM Vip 3 đã hát 4 ngày trước

1238
758
121
Lv 21

SenTrang (LHM) Vip 4 Mai Hồng Vip 4 đã hát 2 ngày trước

635
489
299
Lv 20

Phi Hồng Vip 4 Lê Hải Vip 4 đã hát 4 ngày trước

447
357
185
Lv 16

Thang Hiến Vip 3 SenTrang (LHM) Vip 4 đã hát 3 ngày trước

432
182
240
Lv 18

Nhỏ Mùa Xuân Vip 3 Hung Guitar Vip 3 đã hát 5 ngày trước

309
172
136
Lv 10

<3 Ái Vy <3 Trần Hà Khánh đã hát 6 ngày trước

266
234
16