Lv 21

SenTrang (LHM) Vip 4 Mai Hồng Vip 4 đã hát 5 ngày trước

1273
799
400
Lv 22

ςɧμηɠκίɱηɠμγêη Vip 6 đã hát 2 ngày trước

502
400
45
Lv 18

Rose Nguyễn Vip 4 Heo Hơi Ú Vip 3 đã hát 2 ngày trước

587
425
160
Lv 21

SenTrang (LHM) Vip 4 Dung Lê Vip 3 đã hát 18 giờ trước

324
266
165
Lv 15

☘️DC☘️ Vip 3 Hung Guitar Vip 3 đã hát 1 ngày trước

188
130
36
Lv 15

Lana Thanh Vip 3 SenTrang (LHM) Vip 4 đã hát 2 ngày trước

205
133
91
Lv 14

Ngô Dũng Vip 3 SenTrang (LHM) Vip 4 đã hát 23 giờ trước

261
165
87
Lv 17

KIWI Vip 3 SenTrang (LHM) Vip 4 đã hát 1 ngày trước

164
96
100