Lv 12

<3 Ái Vy <3 Vip 1 Trần Hà Khánh Vip 2 đã hát 6 ngày trước

259
254
38
Lv 12

<3 Ái Vy <3 Vip 1 Trần Hà Khánh Vip 2 đã hát 3 ngày trước

137
149
16
Lv 15

Thiên Phúc Vip 3 Cáp Thu Truyền Vip 3 đã hát 1 ngày trước

168
146
89