Lv 19

Nguyễn Lan Anh Vip 4 SAM SAM SAM Vip 3 đã hát 2 ngày trước

777
435
91
Lv 20

Phi Hồng Vip 4 Lê Hải Vip 4 đã hát 2 ngày trước

404
315
159
Lv 18

G Vip 3 đã hát 5 ngày trước

121
111
30
Lv 16

Thang Hiến Vip 3 SenTrang (LHM) Vip 4 đã hát 1 ngày trước

368
142
209
Lv 18

Nhỏ Mùa Xuân Vip 3 Hung Guitar Vip 3 đã hát 3 ngày trước

282
142
118
Lv 21

SenTrang (LHM) Vip 4 Mai Hồng Vip 4 đã hát 13 giờ trước

241
214
119