Lv 19

Nguyễn Lan Anh Vip 4 SAM SAM SAM Vip 3 đã hát 2 ngày trước

859
492
91
Lv 20

Phi Hồng Vip 4 Lê Hải Vip 4 đã hát 3 ngày trước

410
321
168
Lv 21

SenTrang (LHM) Vip 4 Mai Hồng Vip 4 đã hát 20 giờ trước

295
271
168
Lv 16

Thang Hiến Vip 3 SenTrang (LHM) Vip 4 đã hát 2 ngày trước

377
151
216
Lv 18

G Vip 3 đã hát 5 ngày trước

121
116
30
Lv 18

Nhỏ Mùa Xuân Vip 3 Hung Guitar Vip 3 đã hát 3 ngày trước

284
149
118