Lv 19

Nguyễn Lan Anh Vip 4 SAM SAM SAM Vip 3 đã hát 2 ngày trước

817
461
91
Lv 20

Phi Hồng Vip 4 Lê Hải Vip 4 đã hát 3 ngày trước

406
316
161
Lv 21

SenTrang (LHM) Vip 4 Mai Hồng Vip 4 đã hát 14 giờ trước

275
252
124
Lv 16

Thang Hiến Vip 3 SenTrang (LHM) Vip 4 đã hát 1 ngày trước

370
145
209
Lv 18

G Vip 3 đã hát 5 ngày trước

121
113
30
Lv 18

Nhỏ Mùa Xuân Vip 3 Hung Guitar Vip 3 đã hát 3 ngày trước

283
144
118