Lv 12

<3 Ái Vy <3 Vip 1 Trần Hà Khánh Vip 2 đã hát 5 ngày trước

240
225
35
Lv 20

Phi Hồng Vip 4 đã hát 6 ngày trước

360
272
198