Lv 12

<3 Ái Vy <3 Vip 1 Trần Hà Khánh Vip 2 đã hát 6 ngày trước

242
232
35
Lv 20

Phi Hồng Vip 4 đã hát 6 ngày trước

363
275
199
Lv 15

Thiên Phúc Vip 3 Cáp Thu Truyền Vip 3 đã hát 1 ngày trước

150
127
70
Lv 12

<3 Ái Vy <3 Vip 1 Trần Hà Khánh Vip 2 đã hát 2 ngày trước

125
129
16