Lv 21

Le hongmai Vip 4 Daoluong Daoluong đã hát 4 ngày trước

498
439
277
Lv 5

Gia Huy Tuấn Phạm Vip 4 đã hát 2 ngày trước

174
107
109
Lv 21

Le hongmai Vip 4 Quan Vu Vip 1 đã hát 8 giờ trước

125
94
53