Lv 13

Nii Nụp Vip 1 đã hát 1 ngày trước

1551
127
123
Lv 17

Anh Nga Vip 3 Giap NT Vip 1 đã hát 12 giờ trước

439
33
39
Lv 12

Gia Cát Dự Vip 1 đã hát 2 ngày trước

460
179
69