Lv 12

<3 Ái Vy <3 Vip 1 Trần Hà Khánh Vip 2 đã hát 4 ngày trước

210
187
35
Lv 20

Phi Hồng Vip 4 đã hát 4 ngày trước

302
226
171
Lv 14

Ngọc Linh Vip 1 Lê Đức Mạnh Vip 4 đã hát 4 ngày trước

245
142
150