Lv 17

Bách Lý Băng Vip 3 Nam Nguyen Vip 3 đã hát 3 ngày trước

323
272
131
Lv 16

Dang Binh Yen Vip 3 Khôi Ng Vip 1 đã hát 6 ngày trước

360
108
70
Lv 20

Vũ Cường Vip 4 Thoi Trang Nhu Y Vip 3 đã hát 6 ngày trước

165
161
14