Lv 17

Bách Lý Băng Vip 3 Nam Nguyen Vip 3 đã hát 2 ngày trước

298
247
126
Lv 16

Dang Binh Yen Vip 3 Khôi Ng Vip 1 đã hát 5 ngày trước

346
100
67
Lv 20

Vũ Cường Vip 4 Thoi Trang Nhu Y Vip 3 đã hát 6 ngày trước

163
155
13