Lv 20

Phi Hồng Vip 4 đã hát 1 ngày trước

230
179
143
Lv 15

Cáp Thu Truyền Vip 3 Lãng ... Vip 1 đã hát 15 giờ trước

127
109
100