Lv 19

Rose Nguyễn Vip 4 đã hát 6 ngày trước

940
593
238
Lv 15

Thiên Phúc Vip 3 Cáp Thu Truyền Vip 3 đã hát 4 ngày trước

576
324
147
Lv 20

Vũ Cường Vip 4 Thoi Trang Nhu Y Vip 3 đã hát 4 ngày trước

136
131
11