Lv 21

Le hongmai Vip 4 Daoluong Daoluong đã hát 3 ngày trước

384
347
224
Lv 17

Bách Lý Băng Vip 3 đã hát 6 ngày trước

253
181
224
Lv 5

Gia Huy Tuấn Phạm Vip 4 đã hát 1 ngày trước

145
84
96