Lv 20

Le hongmai Vip 4 Lê Hải Vip 4 đã hát 3 ngày trước

613
444
386
Lv 19

Phạm Huỳnh Hương Vip 4 香 平 Vip 3 đã hát 2 ngày trước

355
317
113
Lv 19

Lê Hải Vip 4 Phi Hồng Vip 3 đã hát 5 ngày trước

338
301
87
Lv 16

Sơn Trí Vip 3 đã hát 6 ngày trước

461
355
120
Lv 18

G Vip 3 đã hát 5 ngày trước

268
135
55