Lv 19

Nguyễn Lan Anh Vip 4 SAM SAM SAM Vip 3 đã hát 2 ngày trước

717
384
89
Lv 20

Phi Hồng Vip 4 Lê Hải Vip 4 đã hát 2 ngày trước

397
309
152
Lv 18

G Vip 3 đã hát 4 ngày trước

120
106
29
Lv 16

Thang Hiến Vip 3 SenTrang (LHM) Vip 4 đã hát 1 ngày trước

355
134
197
Lv 18

Nhỏ Mùa Xuân Vip 3 Hung Guitar Vip 3 đã hát 3 ngày trước

275
135
107