Lv 12

<3 Ái Vy <3 Vip 1 Trần Hà Khánh Vip 2 đã hát 4 ngày trước

221
198
35
Lv 20

Phi Hồng Vip 4 đã hát 5 ngày trước

337
251
177
Lv 14

Ngọc Linh Vip 1 Lê Đức Mạnh Vip 4 đã hát 4 ngày trước

249
150
151