Lv 19

Rose Nguyễn Vip 4 đã hát 5 ngày trước

932
585
235
Lv 15

Thiên Phúc Vip 3 Cáp Thu Truyền Vip 3 đã hát 4 ngày trước

565
315
139
Lv 20

Vũ Cường Vip 4 Thoi Trang Nhu Y Vip 3 đã hát 4 ngày trước

136
126
11