Lv 21

SenTrang (LHM) Vip 4 Quan Vu Vip 1 đã hát 3 ngày trước

761
599
446
Lv 19

Phạm Huỳnh Hương Vip 4 XiangPing Vip 3 đã hát 2 ngày trước

260
227
106
Lv 18

G Vip 3 đã hát 3 ngày trước

292
138
34