Lv 17

Bách Lý Băng Vip 3 Nam Nguyen Vip 3 đã hát 2 ngày trước

278
236
120
Lv 16

Dang Binh Yen Vip 3 Khôi Ng Vip 1 đã hát 5 ngày trước

326
94
63
Lv 20

Vũ Cường Vip 4 Thoi Trang Nhu Y Vip 3 đã hát 5 ngày trước

159
153
13