Lv 21

SenTrang (LHM) Vip 4 Dung Lê Vip 3 đã hát 5 ngày trước

1838
820
513
Lv 17

KIWI Vip 3 SenTrang (LHM) Vip 4 đã hát 6 ngày trước

510
215
196
Lv 14

Ngô Dũng Vip 3 SenTrang (LHM) Vip 4 đã hát 5 ngày trước

546
327
126
Lv 15

Helen Le Vip 2 đã hát 1 ngày trước

239
227
5