Lv 12

<3 Ái Vy <3 Vip 1 Trần Hà Khánh Vip 2 đã hát 4 ngày trước

212
190
35
Lv 20

Phi Hồng Vip 4 đã hát 4 ngày trước

306
229
172
Lv 14

Ngọc Linh Vip 1 Lê Đức Mạnh Vip 4 đã hát 4 ngày trước

248
148
151