Lv 20

Phi Hồng Vip 4 đã hát 3 ngày trước

266
206
154
Lv 12

<3 Ái Vy <3 Trần Hà Khánh Vip 2 đã hát 3 ngày trước

183
161
32
Lv 14

Ngọc Linh Vip 1 đã hát 6 ngày trước

267
180
200