Lv 19

Nguyễn Lan Anh Vip 4 SAM SAM SAM Vip 3 đã hát 4 ngày trước

1298
791
128
Lv 21

SenTrang (LHM) Vip 4 Mai Hồng Vip 4 đã hát 2 ngày trước

669
511
313
Lv 18

Nhỏ Mùa Xuân Vip 3 Hung Guitar Vip 3 đã hát 5 ngày trước

321
177
136
Lv 20

Phi Hồng Vip 4 Lê Hải Vip 4 đã hát 4 ngày trước

452
359
189
Lv 16

Thang Hiến Vip 3 SenTrang (LHM) Vip 4 đã hát 3 ngày trước

435
184
240