Lv 19

Lê Hải Vip 4 Le hongmai Vip 4 đã hát 3 ngày trước

482
314
121
Lv 18

G Vip 3 đã hát 3 ngày trước

515
227
42
Lv 15

☘️ Ch@u ☘️ Vip 2 AKaTe đã hát 4 ngày trước

158
89
11
Lv 15

Thang Hiến Vip 3 Hải Phạm Vip 1 đã hát 2 ngày trước

159
106
155