Lv 20

Phi Hồng Vip 4 đã hát 3 ngày trước

188
190
130
Lv 18

Ngọc Thủy Vip 3 Lê Lan Hoàng đã hát 5 ngày trước

252
197
221
Lv 17

Thang Hiến Vip 3 Ngoc Anh đã hát 6 ngày trước

205
141
211