[Karaoke SongCa] Giọt Lệ Sầu - Beat Nam ft Nữ
Ngan Kim Lv 19

Ngan Kim

Thành Đỗ Lv 19

Thành Đỗ

284
131
42
Giọt lệ này Em cho Anh hơn tất cả,Giọt lệ này Em đã giết trọn Tim Anh❣️đêm hôm nay trên cánh tay này,ta trao nhau những lời nồng say❣️...?

1.29 M

Bình luận (42)
Lv 14

Phạm Châu

Trả lời - 5 tháng trước

Lv 20

Le hongmai

Trả lời - 5 tháng trước

Lv 19

Thành Đỗ - 5 tháng trước

Lv 19

Thành Đỗ

Trả lời - 6 tháng trước

Lv 12

doan thin

Trả lời - 6 tháng trước

Lv 19

Ngan Kim - 6 tháng trước

Lv 12

Nguyễn Thị Ngọc

Trả lời - 6 tháng trước

Lv 19

Thành Đỗ - 6 tháng trước

Xem thêm bình luận 5 trên 42 bình luận