[Karaoke HD] Thu Sầu - Như Ý
Nhàn Trần Lv 13

Nhàn Trần

46
21
11
Tình ta đó, muôn đời câu bất diệt!/Đêm thu dài em viết những vần thơ/Gửi về anh nơi chốn ấy xa mờ/Bao ngày tháng ước mơ còn xa quá.

910

Bình luận (11)
Lv 14

Linh Hương

Trả lời - 1 năm trước

Lv 13

Nhàn Trần - 1 năm trước

Lv 14

Linh Hương

Trả lời - 1 năm trước

Lv 13

Nhàn Trần - 1 năm trước

Lv 15

Nguyệt Hải

Trả lời - 1 năm trước

Lv 13

Nhàn Trần - 1 năm trước

Lv 13

Hải Nguyễn

Trả lời - 1 năm trước

Lv 13

Nhàn Trần - 1 năm trước

Lv 13

Kim doanh

Trả lời - 1 năm trước

Lv 13

Nhàn Trần - 1 năm trước

Xem thêm bình luận 5 trên 11 bình luận