[Karaoke HD] Thu Sầu - Như Ý
nhan tran Lv 13

nhan tran

44
21
11
Tình ta đó, muôn đời câu bất diệt!/Đêm thu dài em viết những vần thơ/Gửi về anh nơi chốn ấy xa mờ/Bao ngày tháng ước mơ còn xa quá.

910

Bình luận (11)
Lv 13

Linh Hương

Trả lời - 5 tháng trước

Lv 13

nhan tran - 5 tháng trước

Lv 13

Linh Hương

Trả lời - 5 tháng trước

Lv 13

nhan tran - 5 tháng trước

Lv 14

Nguyệt Hải

Trả lời - 5 tháng trước

Lv 13

nhan tran - 5 tháng trước

Lv 13

Hải Nguyễn

Trả lời - 5 tháng trước

Lv 13

nhan tran - 5 tháng trước

Lv 13

Kim doanh

Trả lời - 5 tháng trước

Lv 13

nhan tran - 5 tháng trước

Xem thêm bình luận 5 trên 11 bình luận