[KARAOKE] Đêm Tâm Sự - Lưu Ánh Loan
⚜️Hồng Xoan⚜️ Lv 17

⚜️Hồng Xoan⚜️

124
52
23
Còn ai đêm mơ , còn ai đợi chờ , thì dù xa xôi tôi vẩn là cua người

11.49 K

Bình luận (23)
Lv 12

Thuc Le Tri

Trả lời - 2 năm trước

Lv 17

⚜️Hồng Xoan⚜️ - 2 năm trước

Lv 13

Đình Tú

Trả lời - 2 năm trước

Lv 17

⚜️Hồng Xoan⚜️ - 2 năm trước

Lv 14

Linh Hương

Trả lời - 2 năm trước

Lv 11

Nguyễn Son Nguyễn Son

Trả lời - 2 năm trước

Lv 18

Ngoc Dang

Trả lời - 2 năm trước

Xem thêm bình luận 5 trên 23 bình luận