[Karaoke] Chuyện tình không suy tư | Song ca | Âm Thanh Chuẩn
Phượng Trần Lv 14

Phượng Trần

Dũng Phan Lv 16

Dũng Phan

23
30
8
Gửi bài bạn . Tone trầm quá mình hát không rõ chữ nghe tạm bạn nhé

700

Bình luận (8)
Lv 21

SenTrang (LHM)

Trả lời - 8 tháng trước

Lv 16

Dũng Phan - 8 tháng trước

Lv 21

SenTrang (LHM)

Trả lời - 8 tháng trước

Lv 16

Dũng Phan - 8 tháng trước

Lv 16

Dũng Phan

Trả lời - 9 tháng trước

Lv 14

Phượng Trần - 9 tháng trước

Lv 16

Dũng Phan

Trả lời - 9 tháng trước

Lv 14

Phượng Trần - 9 tháng trước

Lv 16

Dũng Phan

Trả lời - 9 tháng trước

Xem thêm bình luận 5 trên 8 bình luận