lời con xin Chúa karaoke song ca
NgọcLuận Đỗ Lv 17

NgọcLuận Đỗ

Hoàng Dung Lv 19

Hoàng Dung

2390
1089
535
Ban xuống cho con phước lành, hoà bình thay chiến chinh nhanh, tình iu mãi thắm màu xanh...!!!

903.01 K

Bình luận (535)
Lv 12

DQT

Trả lời - 2 ngày trước

Lv 19

Hoàng Dung - 2 ngày trước

Lv 15

Cá_Chi_Chi

Trả lời - 3 ngày trước

Lv 19

Hoàng Dung - 3 ngày trước

Lv 15

Cá_Chi_Chi

Trả lời - 3 ngày trước

Lv 19

Hoàng Dung - 3 ngày trước

Lv 15

Cá_Chi_Chi

Trả lời - 3 ngày trước

Lv 19

Hoàng Dung - 3 ngày trước

Lv 15

Cá_Chi_Chi

Trả lời - 3 ngày trước

Lv 12

DQT - 2 ngày trước

Xem thêm bình luận 5 trên 535 bình luận