Hành trang giã từ Karaoke ( Song Ca )
Minh Ngọc Lv 10

Minh Ngọc

Thế Minh Hoàng Lv 11

Thế Minh Hoàng

7
24
3
Hát song ca cùng Minh Ngọc ca khúc “hành trang giã từ”.

0

Bình luận (3)
Lv 13

Anh Đức

Trả lời - 1 tháng trước

Lv 11

Thế Minh Hoàng - 1 tháng trước

Lv 11

Mai Đôi

Trả lời - 1 tháng trước

Lv 11

Thế Minh Hoàng - 1 tháng trước

Lv 11

Thế Minh Hoàng

Trả lời - 1 tháng trước

Lv 10

Minh Ngọc - 1 tháng trước