Hành trang giã từ Karaoke ( Song Ca )
Minh Ngọc Lv 11

Minh Ngọc

Thế Minh Hoàng Lv 11

Thế Minh Hoàng

9
25
4
Hát song ca cùng Minh Ngọc ca khúc “hành trang giã từ”.

0

Bình luận (4)
Lv 11

My Nga Tran

Trả lời - 7 tháng trước

Lv 11

Thế Minh Hoàng - 7 tháng trước

Lv 14

Anh Đức

Trả lời - 9 tháng trước

Lv 11

Thế Minh Hoàng - 9 tháng trước

Lv 11

Mai Đôi

Trả lời - 9 tháng trước

Lv 11

Thế Minh Hoàng - 9 tháng trước

Lv 11

Thế Minh Hoàng

Trả lời - 9 tháng trước

Lv 11

Minh Ngọc - 9 tháng trước